Количка

0 артикула

Категории

Намери продукти по

Цена

246лв. - 1608лв.

Калибровка

Учебни набори

Филтри
«1 2»

Набор (комплект) за обучение по ФИЗИКА ЛАБ 5 КЛАС® ФИЗИЧНИ ЯВЛЕНИЯ“

Предназначен за обучение по Човекът и природата в 5 клас.

Наборът е разработен съгласно новите учебни планове на МОН и съдържа необходимите уреди и пособия за измерване и онегледяване. Предназначен за работа на 2-4 деца едновременно.

Цена без ДДС: 250.00лв.
Цена с ДДС: 300.00лв.

В наличност

Брой:

Набор ИЗМЕРВАНИЯ, 7250

Наборът включва всичко необходимо за измерване на:

- тегло;

- дължина;

- ъгли;

- време;

- температура;

- сили и електрически величини;

Цена без ДДС: 700.00лв.
Цена с ДДС: 840.00лв.

В наличност

Брой:

Набор СЪСТОЯНИЯ И СВОЙСТВА НА МАТЕРИЯТА/ИЗМЕРВАНИЯ, В1

Космос

Материя

Тела

Три състояния на веществата

Сравнение на две тела

Качествени и количествени сравнения

Измерими свойства и физически величини

Измерване на физически величини

Метрична десетична система

Дължина

Линия - калибрирана

Геометрия

Основни тела в геометрията и в реалния свят

Прави и криви линии

Метрично колело

Кривомер

Затворени линии

Плоски фигури, обиколка и площ

Периметър

Площ

Прости многоъгълници

Обикновени прости многоъгълници

Сложни многоъгълници

Сравняване на многоъгълници

Квадрати и правоъгълници

Измерване на площ на неправилен многоъгълник

Обем на твърдо тяло

Обем на течности

Градуиран цилиндър

Обем на неправилно тяло

Цена без ДДС: 205.00лв.
Цена с ДДС: 246.00лв.

В наличност

Брой:

Набор (комплект) СИЛИ - 22 опита, В2

Сили

Контактни и безконтактни сили

Теглото като сила

Пластични и еластични материали

Еластичност

Безконтактна сила: тегло

Активни и пасивни сили

Сравняване на сили

Свойства на еластичните тела

Силомер

Единици за измерване на сили

Използване на силомера

Силите като вектори

Гравитационен център

Свободно падащо тяло

Теглото не е константа

Кои падат първи: тежките или леките тела?

Защо Луната не пада върху Земята?

Цена без ДДС: 313.00лв.
Цена с ДДС: 375.60лв.

В наличност

Брой:

Набор РАВНОВЕСИЕ И ПРОСТИ МАШИНИ – 14 опита, В3

Как се сумират сили

Правило на паралелограма

Резултат от две паралелни еднопосочни сили

Как да използваме силите си интелигентно

Равновесие

Прости машини

Лост род 1

Лост род 2

Лост род 3

Примери за лостове

Макари

Неподвижни макари

Подвижни макари

Наклонена равнина

Цена без ДДС: 348.00лв.
Цена с ДДС: 417.60лв.

В наличност

Брой:

Набор (комплект) НАЛЯГАНЕ, ФЛУИДИ, ПЛАВАЕМОСТ – 20 опита, В4

Как се ходи върху сняг

Разпределение на сила върху площ

Следи от стъпки

Дълбочина на следите

Концепция за налягане

Налягане: нова физична величина

Непрецизност на ежедневния език

Налягане и флуиди

Прилагане на сила върху флуид

Прилагане на сила върху флуид

Налягане в течности

Когато налягането на течността се получава от собствената й тежест

Специфично тегло

Свойства на налягането, когато е получено от тежестта на течността

Две приложения на закона на Стевин

Атмосферно налягане

Архимедова сила

Принцип на Архимед

Плаваемост

Цена без ДДС: 286.00лв.
Цена с ДДС: 343.20лв.

В наличност

Брой:

Набор (комплект) ДВИЖЕНИЕ – 15 опита, В5

В покой или в движение

Движение по линия

Движение по плоскост

Движение в Космоса

Траектория

Време

Периодични движения

Движения на махало

Период на махалото

Зависи ли периода на махалото от амплитудата на трептенията му

Зависи ли периода на махалото от дължината му

Зависи ли периода на махалото от теглото му

Измерване на времеви интервали

Средна скорост

Моментна скорост

Праволинейно движение и зависимостта му от времето

Сили и движение

Сили на триене

Движение без триене

Принцип на инерцията

Действие на сила върху тяло в покой

Ускорение

Равноускорително движение и зависимостта му от времето

Измерване на ускорение

Ускорението зависи ли от интензивността на силата?

Основен закон на динамиката

Величини във физиката, описващи сили

Цена без ДДС: 298.00лв.
Цена с ДДС: 357.60лв.

В наличност

Брой:

Набор (комплект) ТЕМПЕРАТУРА, ТОПЛИНА И ПРОМЯНА НА СЪСТОЯНИЕ – 24 опита, В6

Усещане за топлина

Как да сравним усещанията за топлина

Нова физична величина - температура

Топлинно разширение на твърди тела

Топлинно разширение на течности

Топлинно разширение на газове

Как сравняваме температури

Термоскоп

Термометър

Термометрични скали

Как се използва термометър

Когато две тела с различни температури се допрат

Термичен баланс

Топлина

Разпространение на топлината в твърди тела

Разпространение на топлината в течности

Разпространение на топлината в газове

Излъчване

Връзка между топлина и температура

Промяна на състоянието

Стапяне и втвърдяване

Изпаряване

Кипене

Конденз

Цена без ДДС: 273.00лв.
Цена с ДДС: 327.60лв.

В наличност

Брой:

Набор (комплект) СВЕТЛИНА – 23 опита, В7

Оптичен проектор

Защо виждаме предмети

Праволинейно разпространение на светлината

Закон на светлината

Сенки

Затъмнения

Разпространение на светлината

Отражение на светлината

Отражение в сферични огледала

Пречупване на светлината

Закон за пречупването

Пълно отражение

Лещи

Пречупване в лещи

Образи в плоски огледала

Образи и лещи

Зависимости

Човешкото око

Дефекти на човешкото око

Бяла светлина - разлагане

Цветни филтри

Цена без ДДС: 685.00лв.
Цена с ДДС: 822.00лв.

В наличност

Брой:

Набор (комплект) ЗВУК – 27 опита, В8

Слух

Трептения

Период на трептенията

Честота на трептенията

Графично представяне на трептенията

Защо чуваме звуци

Акустични вълни

Как акустичните вълни се трансформират в звук 

Ухо: приемник на акустичните вълни

Система ухо - мозък

Граници на слуха

Чувствителност на слуховата система

Как да се засили чувствителността на слуха

Отличителните черти на звуците

Стереофония

Отражения на акустичните вълни

Интерференция на акустичните вълни

Туптене

Сонометър

Резонанс

Струнни музикални инструменти

Духови музикални инструменти

Грижа за слуха

Цена без ДДС: 420.00лв.
Цена с ДДС: 504.00лв.

В наличност

Брой:
Страница 1 от 2
«1 2»