Количка

0 артикула

Категории

Намери продукти по

Цена

175лв. - 2010лв.

Калибровка

Учебни набори - гимназия

Филтри
«1 2»

Набор СТАТИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО - 17 експеримента, А1

Обхванати теми:

- Сили и тяхното въздействие;

- Еластичност: закон на Хук;

- Силомер;

- Събиране на сили с различни посоки;

- Събиране на сили с еднакви посоки;

- Равновесие;

- Център на тежестта;

- Равновесие на тела в покой;

- Лост;

- Макари;

- Наклонена равнина.

Цена без ДДС: 430.00лв.
Цена с ДДС: 516.00лв.

В наличност

Брой:

Набор СТАТИКА НА ФЛУИДИТЕ- 16 опита, А2

Обхванати теми:

- Специфично тегло;

- Плътност;

- Налягане;

- Принцип на Паскал;

- Принцип на Стевин;

- Атмосферно налягане;

- Как измерваме налягане;

- Принцип на Архимед и приложенията му;

- Плаване.  

Цена без ДДС: 350.00лв.
Цена с ДДС: 420.00лв.

В наличност

Брой:

Набор ДИНАМИКА - 26 експеримента, А3

Обхванати теми:

- Движение;

- Относително движение;

- Физични величини, които определят типа движение;

- Траектория;

- Смяна на позиция;

- Изучаване на движението;

- Средна скорост;

- Моментна скорост;

- Средно ускорение;

- Моментно ускорение;

- Типове движение;

- Линейно движение;

- Равноускорително движение;

- Принцип на инерцията;

- Основни закони на динамиката;

- Сили на триене;

- Проверка на втория закон на динамиката;

- Запазване на енергията;

- Свободно падане;

- Равномерно движение;

- Просто махало;

- Земно ускорение;

- Свойства на силомера;

- Пружинно махало.

Цена без ДДС: 983.00лв.
Цена с ДДС: 1,179.60лв.

В наличност

Брой:

Набор ДВИЖЕНИЕ И СИЛИ НА ТРИЕНЕ, 1442+9081

15 експеримента

В комплекта са включени две фотоклетки и един дигитален таймер.

Цена без ДДС: 750.00лв.
Цена с ДДС: 900.00лв.

В наличност

Брой:

Набор ТЕРМОДИНАМИКА - 24 експеримента, А4

Обхванати теми:

- Топлинни усещания;

- Термоскоп;

- Термометър;

- Термометрични скали;

- Топлинно движение на молекулите;

- Линейно температурно разширение;

- Коефициент на линейно температурно разширение;

- Биметална пластина;

- Обемно температурно разширение;

- Температурно разширение на течности;

- Температурно разширение на газове;

- Термична енергия;

- Как да повишим температурата на тяло;

- Друг начин за повишаване на температурата;

- Топлина;

- Връзка между топлина и температура;

- Температурно равновесие;

- Воден еквивалент на калориметъра;

- Как да измерим специфичната температура на твърдо тяло;

- Проводимост: разпространение на топлината;

- Конвекция: разпространение на топлината;

- Радиация;

- Промяна на състояние;

- Топене;

- Изпаряване;

- Втечняване.

Цена без ДДС: 422.00лв.
Цена с ДДС: 506.40лв.

В наличност

Брой:

Набор ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА - 26 експеримента, А5

Обхванати теми:

- Линейно разпространение на светлината;

- Затъмнения;

- Закони за светлината;

- Разсейване на светлината;

- Отражение на светлината;

- Отражение на светлината в сферични огледала;

- Пречупване на светлината;

- Пълно вътрешно отражение;

- Разлагане на бялата светлина;

- Лещи;

- Образи, формирани при отразяване в плоско огледало;

- Образи, формирани чрез сферични огледала;

- Образи, създадени от събирателни лещи;

- Образи, създадени от разсейващи лещи;

- Око и дефекти;

- Цветни филтри.

Цена без ДДС: 745.00лв.
Цена с ДДС: 894.00лв.

В наличност

Брой:
Цена без ДДС: 1,125.00лв.
Цена с ДДС: 1,350.00лв.

В наличност

Брой:
Цена без ДДС: 1,020.00лв.
Цена с ДДС: 1,224.00лв.

В наличност

Брой:

Набор ФИЗИКА НА ЗВУКА -22 експеримента, А6

Обхванати теми:

- Кога чуваме звук;

- Трептене;

- Период и честота на трептенията;

- Закон за трептенията, в зависимост от времето;

- Енергия на трептенията;

- Характеристики на звуците;

- Защо чуваме звуци;

- Акустични вълни;

- Синусоида;

- Как акустичните вълни се трансформират в звуци;

- Ограничения на слуха;

- Чувствителност на слуха;

- Отражение на акустичните вълни;

- Интерференция на акустичните вълни;

- Туптене;

- Стационарни вълни;

- Резонанс;

- Струнни музикални инструменти;

- Духови музикални инструменти;

- Тембър.

Цена без ДДС: 615.00лв.
Цена с ДДС: 738.00лв.

В наличност

Брой:

Набор ЕЛЕКТРОДИНАМИКА - 24 експеримента, А7

Обхванати теми:

- Електричество;

- Електрически заряд;

- Електрически заряди в телата;

- Проводник и изолатор;

- Електрическо поле;

- Енергия на електрическото поле: електрически потенциал;

- Батерия;

- Волтметър;

- Електрическа верига;

- Амперметър;

- Първи закон на Ом;

- Втори закон на Ом;

- Съпротивление;

- Как се измерва съпротивление;

- Последователно свързване на съпротивления;

- Реостат;

- Паралелно свързване на съпротивления;

- Електрически мрежи;

- Потенциометър;

- Вътрешно съпротивление в батерията;

- Топлинен ефект на електрическия ток;

- Електропроводимост на течности;

- Електролиза.

Цена без ДДС: 819.00лв.
Цена с ДДС: 982.80лв.

В наличност

Брой:
Страница 1 от 2
«1 2»